Blog yazısı : Bulanıklık Analizörü - İçme Suyu


İçmesuyunda hassas ve bakımsız Bulanıklık ölçümü mümkün mü?


İçme suyu arıtma prosesi arıtılmış su çıkışı bulanıklık değeri bilindiği üzere 0,1 NTU altı bir değer hedeflenerek yönetilmektedir ve bu yönetim prosesi online cihazlarla ölçüm yapılması sonrasında otomasyon sisteminin kontrolü ile tamamlanmaktadır. Ancak tesisler ilk kurulduklarında ilgili noktalarda online bulanıklık cihazları ile donatılmalarına rağmen bir süre sonra bu online cihazlardan verim alınamamasından dolayı laboratuvar sonuçlarına göre hareket etme yöntemi seçilerek otomatik kontrol bir anda manual kontrole dönüşmektedir.

İçme suyu prosesinde bulanıklık parametresinin online ölçümünde sorun teşkil eden noktaları biraz inceleyelim;Sorun 1 : Temizlik gereksinimi

Bulanıklık analizörleri genelde bir küvet ortamından suyun geçirilmesi anında ölçümü gerçekleştirirler. Burada ölçüm ortamına suyun sürekli bir teması olduğu için kirlenmeler söz konusudur. Bu kirlenmeler gözle göremeyeceğimiz ölçüdedir ancak periodik ve dikaktli temizlik yapılmadıklarında ölçümü direkt etkilemektedirler. Temizlik gereksinimi sıklığı 3 gün de bir gibi olabilmektedir ve bu da kullanıcıya ciddi maliyetler ve iş yükü getirebilmektedir. Günümüzde bazı teknolojiler yine küvet seçeneğinde birden fazla ışık kaynağı ve dedektör kullanımı ile içme suyu prosesinde hassas ölçüm konusunda oyuncu olmaya aday olsa da suyun küvete yine teması söz konusudur ve düşük bulanıklık değerlerinde seyrederken belki temizlik periodunu genişletebilir ancak proseste ölçümler 0,1 NTU giderken olası durumlarda 3 NTU gibi bir değere çıkmasında kirlenme bir anda oluşacak ve bulanıklık 0,1'lere döndüğünde az önceki yükselmenin kirlilik etkisinin kendini göstermesi ile artık düşük bulanıklık değerinde sapma söz konusu olacaktır.

Çözüm 1 : Tamamen temassız ölçüm teknolojisi...

Günümüzde temassız ölçüm adı altında bazı analizörlerin olduğu düşünüldüğünde bu, bahsedilen sorunu çözdüğü anlamına gelmemektedir. Ölçüm hücresi suya temassız olarak ölçümü yapabilir ama suyun yine bir hazneden birikerek veya dökülerek geçmesi ile yine temas söz konusudur ve ölçümü etkilemektedir. bu yüzden temassız ölçüm teknolojisi tabirinin önünde Tamamen ifadesi aranmalıdır.

Bu teknolojide su analizöre girmesi ile çıkması arasında hiç bir yere temas etmeden geçmektedir. Bu sayede herhangi bir kirlilik ve bu sayede de temizlik gereksinimi yoktur. Dolayısıyla bakım maliyeti olabildiğince düşük seviyededir.

 
Sorun 2 : Kalibrasyon Gereksinimi

Bulanıklık Analizörleri için kalibrasyon işlemi ve tekrarları ölçüm hassasiyeti için önemlidir. Cihazların atıl kalmasında ana unsurlardan birisi de temizlik gereksinimin haricinde kalibrasyon işlemlerinin sıklığı, yapılma zorluklarıdır.


Çözüm 2 : Otomatik Kalibrasyon

Günümüzde yeni nesil cihazlar artık ölçüm hassasiyeti gibi gereksinimler dışında bakım giderlerinin azaltılması, kullanım ömrünün uzatılması üzerine çalışılarak geliştirilmektedir. Bulanıklık analizöründe kendi kendini otomatik kalibre etme fonksiyonu oldukça önemli bir özelliktir. Cihazın menüsünden ayarladığınız sıklıklarda analizör kendisini kalibre edebilmektedir.

Daha fazla detay için tıklayınız...
Sorun 3 : Ölçüm Aralığı, Hassasiyet oranının düşük değerlere etkisi ve çözünürlük...

İçme suyu prosesi için konuşulabilir ölçüm değeri 0,01 NTU'dan başlamaktadır. Dolayısıyla bu proses için ölçüm aralığı 0-50, 0-100 NTU veya 0-1000 NTU olan analizörler kesinlikle seçilmemelidir. Bu tip ölçüm aralıklarında belirtilen % hassasiyet oranı 0,1 NTU gibi değerlerde suyun gerçek değerinden bir kaç kata tekabül etmektedir ve kesinlikle bu seviyelerde doğru ölçüm alınamamaktadır.


Çözüm 3 : İçme suyuna özel dar ölçüm aralığı

Günümüzde içme suyu prosesleri için 0-4 NTU, 0-10 NTU gibi dar ölçüm aralıklı analizörler üretilmektedir.
Ancak bir analizörü sadece bu şekilde dar ölçüm aralıklı seçmek sorunları kesinlikle çözmemektedir. Yukarıda iki maddede tanımlanan kirlenme (temizlik) ve kalibrasyon konuları da ayrıca dikkate alınmalıdır ve bu üçünü birden sağlayan analizör içmesuyunda beklentileri ancak karşılayabilir.


Örnek bir ürün için tıklayınız...