ATIKSU ANALİZÖRLERİ

L800 Online Su, Atıksu ve Proses Suyu Analizörleri

Uygulama ve Parametreye özel model seçenekleri
  • İçme Suyu için : Renk, Nitrat, Alüminyum
  • Atıksu için : Nitrat, Nitrat, Amonyum
  • Online Dahili örnekleme sistemli Analizör / 4...20 mA ve Rs485 Modbus çıkışlar